Over ons

De Baptistengemeente Dordrecht is in 1959 ontstaan. Sinds 1977 komen we bij elkaar in ons eigen gebouw, de Kruiskerk. Momenteel bestaat de gemeente uit zo’n 300 leden en vrienden. De Baptistengemeente Dordrecht is een gemeente waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn en die bestaat uit mensen van allerlei kerkelijke achtergronden.

Wij zijn aangesloten bij het Evangelisch Contact Dordrecht en de Dordtse Evangelisatie. Tevens zijn wij lid van de Raad van Kerken in Dordrecht. Landelijk zijn wij, naast de Unie van Baptistengemeenten, aangesloten bij de Evangelische Alliantie en partnergemeente van Willowcreek Nederland. Baptisten behoren tot de grootste protestantse kerken, met zo’n 35 miljoen leden verspreid over ruim 190 landen. In Nederland zijn er zo’n 90 gemeenten die net als wij in Dordrecht aangesloten zijn bij het landelijk verband van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De Unie is een samenwerkingsverband van zelfstandige Baptistengemeenten.

Als gemeente staat wij in de traditie van het Baptisme. Dit betekent dat mensen op grond van hun geloof gedoopt worden en dat leden van de gemeente gezamenlijk het beleid bepalen. Baptisten hebben geen belijdenisgeschriften, leerregels of catechismus. Ons uitgangspunt en bron voor geloof en leven is de Bijbel. In de statuten van de gemeente wordt dit als volgt verwoord: “De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God zoals die door de Bijbel tot ons is gekomen. De leden van de gemeente belijden Jezus Christus als de Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld; zij hebben Hem aanvaard als hun persoonlijke redder en Heer en zijn op deze belijdenis door onderdompeling gedoopt. Vanuit deze grondslag wil de gemeente als een levende geloofsgemeenschap in haar omgeving functioneren, waarbij de Heer en zijn evangelie centraal staan en mensen tot hun recht komen.”

Verder lezen over de Unie van Baptistengemeenten: www.baptisten.nl

Wil je meer lezen over de geschiedenis van het baptisme, kijk dan hier: https://baptisten.nl/over/wie-zijn-baptisten

Alle informatie over waar wij als gemeente voor staan staat in het convenant: Convenant