Community regels

Welke regels gelden voor het gebruik van onze website en app en waar kun je terecht als je een klacht hebt over een geplaatste mededeling?

Zo zijn we graag samen

Neem deze uitgangspunten mee in je communicatie.

1. Communiceer positief en opbouwend.
We willen er met zijn allen een uitnodigende omgeving van maken. Behandel iedereen met respect. Gezonde discussies zijn toegestaan, maar wel op vriendelijke toon.

2. Ga respectvol met elkaar om.
Wees je ervan bewust dat alles wat je zegt ook op internet te vinden is. Plaats dus geen aanstootgevende beelden, heb respect voor intellectueel eigendom en ga voorzichtig om met persoonsgegevens en de privacy van andere leden. Gebruik geen geweld en zet andere leden daar ook niet toe aan.

3. Help elkaar: stel vragen en beantwoordt ze.
Deel je iets, zeg dan ook waarom je dat doet: je mening, tip of vraag in de begeleidende tekst dient tegelijkertijd als een conversatiestarter. Houd het positief en help elkaar, we zijn hier om elkaar te supporten.

4. Geen promoties of spam.
Geef in deze groep meer dan je neemt. Zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan.

 

Zo houden we het prettig

Voorwaarden bij gebruik van de community

De Baptisten Gemeente Dordrecht behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de onderstaande voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto en/of commentaren.
 • ongewenst taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van de website en app door anderen hindert.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 • het plaatsen van (verwijzingen naar) fake-news artikelen en onjuiste of misleidende berichten.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan de Baptisten Gemeente Dordrecht besluiten de toegang tot de website en app community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • plaats je bericht bij het juiste onderwerp of in de juiste groep.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen de website / app.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van deze website en app; je bent met anderen in gesprek over uiteenlopende geloofsgerelateerde onderwerpen. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies over algemene zaken zijn niet toegestaan.
 • Het overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

 

Klachten en vertrouwenspersonen

Heb je een klacht of wil je melding maken van geschonden gedragsregels neem dan contact op via het contactformulier. Als je een vertrouwenspersoon wilt spreken over misstanden zijn zij te bereiken via: vertrouwenspersoon@baptisten-dordrecht.nl en 06-23790725

Zie ook: https://www.veiligekerk.nl