De Baptistengemeente Dordrecht is in 1959 ontstaan. Sinds 1977 komen we bij elkaar in ons eigen gebouw, de Kruiskerk. Momenteel bestaat de gemeente uit zo’n 300 leden en vrienden. De Baptistengemeente Dordrecht is een gemeente waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn en die bestaat uit mensen van allerlei kerkelijke achtergronden.

Wij zijn aangesloten bij het Evangelisch Contact Dordrecht en de Dordtse Evangelisatie. Tevens zijn wij lid van de Raad van Kerken in Dordrecht. Landelijk zijn wij, naast de Unie van Baptistengemeenten, aangesloten bij de Evangelische Alliantie en partnergemeente van Willowcreek Nederland. Baptisten behoren tot de grootste protestantse kerken, met zo’n 35 miljoen leden verspreid over ruim 190 landen. In Nederland zijn er zo’n 90 gemeenten die net als wij in Dordrecht aangesloten zijn bij het landelijk verband van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De Unie is een samenwerkingsverband van zelfstandige Baptistengemeenten.

Als gemeente staat wij in de traditie van het Baptisme. Dit betekent dat mensen op grond van hun geloof gedoopt worden en dat leden van de gemeente gezamenlijk het beleid bepalen. Baptisten hebben geen belijdenisgeschriften, leerregels of catechismus. Ons uitgangspunt en bron voor geloof en leven is de Bijbel. In de statuten van de gemeente wordt dit als volgt verwoord: “De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God zoals die door de Bijbel tot ons is gekomen. De leden van de gemeente belijden Jezus Christus als de Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld; zij hebben Hem aanvaard als hun persoonlijke redder en Heer en zijn op deze belijdenis door onderdompeling gedoopt. Vanuit deze grondslag wil de gemeente als een levende geloofsgemeenschap in haar omgeving functioneren, waarbij de Heer en zijn evangelie centraal staan en mensen tot hun recht komen.”

Verder lezen over de Unie van Baptistengemeenten: www.baptisten.nl

Wil je meer lezen over de geschiedenis van het baptisme, kijk dan hier: http://www.baptisten.nl/de-unie/wat-is-baptisme.

Alle informatie over waar wij als gemeente voor staan staat in het convenant: Convenant

 

De visie en missie van de Baptistengemeente Dordrecht

Het is ons streven en verlangen:

  • Dat wij vanuit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen;
  • Dat Zijn Woord centraal staat;
  • Dat wij openstaan voor de leiding van de Heilige Geest;
  • Dat God tot zijn doel komt met ieder van ons;
  • Dat wij de mensen om ons heen de kans geven de Heer te vinden.

De gemeente ziet zich dan ook voor de volgende opdracht gesteld:

  • Vanuit het Evangelie Jezus Christus na te volgen in ons dagelijks leven;
  • Voortdurend te zoeken naar de verbinding tussen wat de bijbel ons leert en de vraagstukken die wij tegenkomen in ons persoonlijk leven en in de samenleving;
  • Een gemeenschap te zijn die zorgt voor elkaar en voor de mensen om ons heen, in afhankelijkheid van wat God ons geeft, in gebed en geestelijke gaven.

Onze waarden:

1 divers

We willen een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus zijn, waar jong en oud, mensen vol geloof en mensen vol vragen, zich thuis voelen.

2 toegewijd

Een gemeente die toegewijd aan God in het leven staat. Waar de leden er naar verlangen te groeien in geloof en uitgedaagd worden steeds meer op Christus te lijken.

3 liefde & respect

Een gemeente waarin mensen met liefde en respect met elkaar omgaan. Vanuit een zorg voor elkaar zoeken naar de wegen die Christus ons wijst.

4 uitnodigend

Een gemeente die gastvrij is en uitnodigend voor buitenstaanders. Waar mensen zich op hun gemak voelen en zich gezien weten.

5 dienstbaar

Een gemeente met een open oog voor de samenleving. Telkens weer zoekend naar (nieuwe) wegen om onze naaste te dienen en een licht in onze omgeving te zijn.

6 trouw

Een gemeente waarin mensen trouw zijn. Waar mensen zich verantwoordelijk voelen en vrijgevig willen dienen.

7 biddend

Een gemeente waarin het gebed een belangrijke plaats heeft. Het gebed als de levenslijn met onze Heer, waarin we zijn Stem willen verstaan.

8 creatief

Een gemeente waar de diensten en andere activiteiten creatief worden vormgegeven, die bijbels theologisch een stevig fundament hebben en die relevant zijn in de tijd waarin we leven.

9 transparant

Een gemeente die organisatorisch transparant is, die een helder en verantwoord beleid voert en waarin de gemeentevergadering de belangrijke beslissingen neemt.

10 vernieuwend

Een gemeente waarin we geleid door Christus telkens weer zoeken naar nieuwe wegen om zijn rijk gestalte te geven. Nieuwe initiatieven zijn welkom!