Raad en gemeente

 

Raad van de gemeente
In een baptistengemeente bepalen de mensen die de gemeente vormen (in ons geval de leden en de vrienden van de gemeente) de koers van de gemeente. Het is dus niet de kerkenraad of de voorganger die de gemeente leidt. Ieder draagt zelf mede-verantwoordelijkheid voor de gemeente.


Gekozen leiding
Onze gemeente heeft een raad die verantwoordelijkheid aflegt aan de gemeente. De raad van de gemeente heeft de zorg voor de geestelijke leiding van de gemeente. Ze is verantwoordelijk voor de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg voor de leden en de opbouw van de gemeente; de zorg voor de materiële belangen van de gemeente, waaronder de financiën en goederen; de uitvoering van de besluiten die door de gemeentevergadering zijn genomen.


Vertrouwelijkheid
De leden van de raad worden gekozen door de gemeente en na gebed en handoplegging aan de Heer opgedragen. De raadsleden beloven bij hun aantreden vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die hen wordt toevertrouwd bij de uitoefening van hun taak.


Transparant
Raadsvergaderingen (in de regel iedere eerste maandag van de maand) zijn vrij toegankelijk voor vrienden en leden. De notulen van de vergaderingen die de raad houdt zijn openbaar voor de leden en vrienden van de gemeente. Alleen informatie over personen wordt niet genotuleerd.


Contact
De raad is er om de gemeente te dienen. Voel je dus vrij om als je vragen hebt aan de raad, die te stellen! Dat kan per mail aan de secretaris: secretaris@baptisten-dordrecht.nl

 

Als gemeente hebben wij diverse vergaderingen; gemeentevergadering, raadsvergadering etc. Hieronder staat de agenda met alle geplande momenten. Brieven, rapporten of nota’s die vanuit gemeenteleden of bezoekers aan de gemeenteraad zijn gericht, worden soms vermeld bij de ingekomen stukken.

 

Abonneer je op onze agenda