Je bent welkom

Wij hopen dat je de weg naar ons kunt vinden, als je op zoek bent naar een geestelijk ‘thuis’, maar ook als je aan het begin staat van je geestelijke zoektocht. Je bent welkom!

 

Welkom in de Baptistengemeente Dordrecht

Wij zijn blij je te mogen begroeten in onze gemeente. Misschien ben je voor het eerst in de Kruiskerk, misschien bezoek je onze diensten al een tijdje. We geven je graag een overzicht van wat er allemaal gebeurt, op zondag en door de week. In dit boekje vertellen wij wat voor gemeente wij zijn, waar wij in geloven en hoe we dat in ons dagelijks leven proberen waar te maken.

 

Loop eens binnen bij een zondagmorgendienst

Onze zondagmorgendienst begint om 10.00 uur.

Het doel van de dienst is om samen God te zoeken en te eren. Wij willen Hem danken voor alles wat Hij ons geeft. We doen dat door samen te zingen, te bidden, te danken en te delen en door de verkondiging vanuit het Woord van God: de Bijbel. Wij streven ernaar dat het evangelie op een verstaanbare wijze wordt gebracht, zodat het mensen aanspreekt en uitnodigt om te leven met God. Bovendien werkt de dienst voor de aanwezigen bemoedigend en samenbindend: een tijd apart gezet voor God en Zijn gemeente. De diensten duren doorgaans anderhalf uur. Er is elke zondag wel weer iets bijzonders te beleven en/of te delen. 

Naast de voorganger werken verschillende mensen mee aan de diensten, voor en achter de schermen. De zang wordt begeleid door een zang- en muziekgroep. Wij zingen in verschillende stijlen, wat past bij onze veelkleurige gemeente. De diensten zijn zowel geschikt voor mensen die al langer gelovig zijn als voor mensen die op zoek zijn naar wat geloof in hun leven betekent. 

De eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is een symbolische maaltijd waarbij wij als gelovigen brood en beker delen. Deelname aan het Avondmaal is voor ieder die gelooft in Jezus Christus. Ook gasten zijn daarbij welkom. Wij vinden het wel belangrijk dat je in vrede leeft met jouw eventuele eigen kerk of geloofsgemeenschap. Gasten die voor het eerst willen deelnemen aan het Avondmaal wordt gevraagd te gaan staan en zich kort voor te stellen, zodat we hen persoonlijk kunnen verwelkomen.

 

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Het Ministry team staat voor je klaar met voorbede, koffie en een goed gesprek

De leden van het ministry team vind je na de dienst achter in de kerkzaal. Voel je vrij om hen aan te spreken als je contact wilt, iets wilt vragen, wilt napraten over de dienst of samen wilt bidden. In de hal naast de hoofdingang vind je een voorbedeboek waarin je ook gebedsonderwerpen kunt noteren. We hanteren hierbij de afspraak dat je niet iemand vermeldt in het boek zonder dat diegene daar zelf toestemming voor gegeven heeft. 

Na de dienst ben je van harte welkom voor een kopje koffie in de Europazaal, de zaal naast de kerkzaal. Dit is een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

Heb je kinderen? Neem ze mee!

CrossKids (zondagsschool) en crèche 

Tijdens de zondagse diensten is er voor de peuters en baby’s opvang in twee groepen. Er zijn bedjes en boxen, speelmaterialen en werkjes en ervaren medewerkers waarbij je je kind veilig kunt achterlaten. (creche@baptisten-dordrecht.nl)

De kinderen in de basisschoolleeftijd blijven eerst nog even bij hun ouders in de kerkzaal, om het begin van de dienst mee te maken. Soms wordt er dan speciaal aandacht geschonken aan de kinderen. Degene die de dienst leidt, geeft aan wanneer de kinderen naar hun eigen zondagsschool gaan, onder de naam CrossKids.

Verdeeld over twee groepen, kinderen van basisschool groep 1 t/m 4 en kinderen van basisschool groep 5 t/m 8, gaan zij op hun eigen niveau aan de slag. Hun programma bestaat over het algemeen uit een Bijbelvertelling, bidden, zingen, een kringgesprek, knutselen of een spel. Aan het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal om samen met hun ouders het einde van de dienst mee te maken en de zegen te ontvangen. (crosskids@baptisten-dordrecht.nl)

 

Wat is onze achtergrond?

Even voorstellen ...

Als gemeente staan wij in de traditie van het Baptisme. Dit betekent dat mensen op grond van hun geloof gedoopt worden en dat leden van de gemeente gezamenlijk het beleid bepalen. Het Baptisme is een van de grootste protestantse kerken ter wereld, met zo’n 35 miljoen leden verspreid over ruim 190 landen.

In Nederland zijn er ongeveer 150 gemeenten die net als wij aangesloten zijn bij het landelijk verband van Baptisten & CAMA gemeenten in Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandige gemeenten. De Unie van Baptistengemeenten verzorgt toerusting en is vraagbaak voor de aangesloten gemeenten. Allerlei administratieve zaken zijn via hen geregeld. Zie ook: https://unie-abc.nl/

Meer over onze visie en geloven lees je hier.