Week van Gebed Dordrecht

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed in 2020. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta.

Dit bericht is geplaatst op 11-01-2020
Week van Gebed Dordrecht

Organisatie: Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt

Meer info: www.missiedordt.nl,

Ook in Dordrecht zijn er de hele week interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Van harte welkom! Iedere avond: 19.00 uur ontmoeting (inloop), 19.45 uur bijeenkomst (programma) Locaties: wisselend per avond. 

 

DAG 1: BUITENGEWOON Zondag 19 januari “Een buitengewone startbijeenkomst”

Locatie: Open Hof (Herschelstraat 27) Organisatie: ECD (Evangelisch Contact Dordrecht) Spreker: Willem J. Ouweneel Muziek: InSalvation Het Evangelisch Contact Dordrecht organiseert een buitengewone startbijeenkomst van de week van gebed voor de eenheid. Gastspreker prof. Dr. Willem J. Ouweneel – schrijver van het boek ‘Leren praten met God’ – geeft onderwijs over gebed. InSalvation verzorgt de aanbidding. We beginnen om 19.00 uur met een moment van ontmoeting. Om 19.45 uur start het programma in de zaal van de Open Hof.

 

DAG 2: VERLICHTING Maandag 20 januari

Wijk: De Staart, Vogelbuurt, Land van Valk Locatie: Staartlicht (Maasstraat 23) Organisatie: Eljakim, Kruispunt Reeland, Het Staartlicht

Om 19.00 uur ontmoeten we elkaar tijdens een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Om 19.45 uur is er een korte inleiding op het thema en zingen we samen over Gods. Daarna gaan we 2 aan 2 een gebedswandeling maken in de wijken om verlichting te brengen. Voor wie liever binnen blijft, bidden we voor het jongerenwerk van YFC, buurtwerk en gevangene nwerk. Rond 20.45 uur verzamelen we weer in het Staartlicht en sluiten we gezamenlijk af met het Onze Vader.

 

DAG 3: HOOP Dinsdag 21 januari

Wijk: Centrum Locatie: Oud Katholieke Kerk (Voorstraat 120) Organisatie: Augustijnenkerk, Baptistengemeente, Christ Family Chapel, Filipino Catholic Chaplaincy, Immanuel Gemeente, Katholiek Drechtsteden, Leger des Heils, New Song, Oud Katholieke Kerk, Calvijn, Wilhelminakerk

We beginnen de avond om 19.00 uur met ontmoeting, internationale hapjes en muzikale optredens in de maiorij. Vervolgens start om 19.45 uur de bijeenkomst in de intieme kerkzaal. Na de introductie van het thema is er een moment van lofprijzing en dank met liederen uit verschillende kerkelijke tradities, afgewisseld door dankgebeden. Het centrum van de avond vormt het gebed voor verschillende buurtinitiatieven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vespers (completen).

 

DAG 4: VERTROUWEN Woensdag 22 januari

Wijk: Sterrenburg Locatie: Het Kristal (Heimerstein 35) Organisatie: Open Hof, Kom en Zie, Ruach Ministries, Schoolgebedsgroep Het Kristal

We beginnen de avond om 19:00 uur met koffie, thee en wat lekkers. Aansluitend is er een moment van samenzang. Om 19:45 uur zal er een korte overdenking zijn. Vervolgens gaan we (verdeeld over verschillende gebedsrondes) in groepjes uit elkaar. We behandelen diverse gebedsonderwerpen en sluiten de avond af met een lied. Tenslotte is er een kopje koffie of thee.

 

DAG 5: KRACHT Donderdag 23 januari

Wijk: Stadspolders, Dubbeldam Locatie: Jozua Gemeente (Sikkelstraat 2) Organisatie: De Wijnstok, De Bron, De Kandelaarkerk, Jozua Gemeente

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. We gebruiken rond 19.15 uur een kleine broodmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal er een korte overdenking zijn rondom het thema en zingen we een paar liederen. Om 19.45 uur starten we een gebedswandeling door de wijk Stadspolders. We hebben een stop bij de gemeente “De Bron” waar het koor Sjofar een lied zal zingen. Vervolgens keren we terug naar “Jozua” waar we eindigen met een dankgebed en lied. Voor diegenen die slecht ter been zijn is het mogelijk met de auto een korte route te rijden en zo in gebed te zijn voor de wijken.

 

DAG 5: KRACHT Donderdag 23 januari

Wijk: Zuidhoven, Krispijn Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4) Organisatie: Rafael Gemeente, Zevende Dag Adventisten, Hervormd Krispijn, Pauluskerk, Zuidhovenkerk

We starten de avond om 19.00 uur met ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Vervolgens start om 19.45 uur de bijeenkomst. We geven een podium aan diverse lokale initiatieven. Zij zullen hun verhaal delen en wij zullen voor hen bidden. Op die manier kunnen we ‘connecten’ met onze omgeving en ons nog meer verbonden weten met het buurtwerk. Gods hart gaat er naar uit om te verbinden. Ben(t) u/jij erbij? Tot dan!

 

DAG 6: GASTVRIJHEID Vrijdag 24 januari

Wijk: Crabbehof, Wielwijk Locatie: Kapel Verrezen Christus (Nolensweg 8) Organisatie: Casa de Oracion (Huis van Gebed), zusters Maria Stella Matutina, Kerk van de Nazarener, Andreaskerk

Om 19.00 uur starten we met ‘meeting and greeting’ in de ontvangstkamer. Er is koffie, thee en zelfgebakken lekkernijen. Vervolgens is er een moment van aanbidding in de kapel, geleid door de zusters en met inbreng van liederen van verschillende gemeenten. De anderstalige liederen hebben Nederlandse vertaling. Om 19.45 uur is er een inleiding, gebed en Bijbellezing. We gaan in gesprek over het thema gastvrijheid en bidden samen in kleine groepjes m.b.v. een gebedsblad.

 

DAG 7: BEKERING Zaterdag 25 januari “Een internationale slotavond”

Locatie: Leger des Heils (Kasperspad 28) Organisatie: Christ Family Chapel International

Vanaf 19.00 uur zijn we te gast bij het Leger des Heils. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Om 19.45 uur starten we met een tweetalig (Engels-Nederlands) programma van lofprijs, aanbidding en gebed. Het muzikaal talent van de Christ Family Chapel zorgt voor de muzikale begeleiding. Zo mogen we op een veelkleurige wijze God aanbidden.

 

KINDERGEBEDSFEEST Woensdag 22 januari “Een buitengewone ontdekkingsreis”

Tijd: 14.00-16.00 uur Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230) Doelgroep: Kinderen (groep 1 t/m 8) met ouders/verzorgers (voor kinderen van 0-4 jaar is er crèche) Organisatie: Werkgroep Kindergebedsfeest van Missie Dordt

Op een creatieve en laagdrempelige manier kunnen kinderen kennis maken met gebed. Er zijn diverse gebedsstations waar kinderen een gebed kunnen uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen of tekenen. Het thema is dit jaar: buitengewoon! We volgen de reis van de apostel Paulus en ontdekken dat God buitengewone dingen doet voor heel gewone mensen. Hij is bij je als het stormt op zee. Kom aan boord en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee.