Deze cursus gaat in op de bijbelse achtergronden en betekenis van de doop op belijdenis. Er wordt bijbels onderwijs gegeven over de verhouding tussen geloof – doop – gemeente en de werking van de heilige Geest. Ook zal er apart aandacht besteed worden aan de achtergronden en verschillen met de kinderdoop. Deze avonden zijn voor iedereen die belangstelling heeft om zich (opnieuw) te verdiepen in de betekenis van de doop op belijdenis: gemeenteleden, jongeren, zoekenden, of wie zich wil oriënteren op een beslissing om zich te laten dopen. Het is een goede voorbereiding waarbij het onderlinge gesprek in de groep ook heel boeiend is en je van elkaar leert.

Info: voorganger@baptisten-dordrecht.nl