In de Baptistengemeente ontmoeten we elkaar op verschillende momenten. Naast de dienst op zondagmorgen, waarop we als Baptistengemeente (in het groot) samenkomen, zijn we op diverse avonden in de week bij elkaar in kringen (in het klein). Deze kringen worden om de week gehouden bij mensen thuis.

Wij geloven dat wanneer je wilt groeien in geloof, wilt zoeken naar wat God van je vraagt en ernaar wilt streven te leven als christen, je dat het beste samen leert. Onder het motto ‘ik heb jou nodig voor mijn geloof en jij hebt mij nodig voor jouw geloof’ kun je samen de Bijbel bestuderen, bidden en praten over geloof en het dagelijks leven.

De kringen volgen dit seizoen het thema ‘Ik ben de kerk’ (samen Gods missie ontdekken). Dit thema wordt uitgewerkt aan de hand van bijbelstudies, gesprekken en ook praktische opdrachten. Zo leer je om de kennis vanuit de Bijbel ook toe te passen in het dagelijks leven als christen.

Opgeven kan via de mensen van het gastenteam op zondagochtend (herkenbaar aan de badge) of via kringen@baptisten-dordrecht.nl.