De kinderen in de basisschoolleeftijd blijven eerst nog even bij hun ouders in de kerkzaal, om het begin van de dienst mee te maken. Soms wordt er ook speciale aandacht geschonken aan de kinderen tijdens de dienst. Daarna geeft degene die de dienst leidt aan wanneer de kinderen naar hun eigen bijeenkomst genaamd ‘CrossKids ‘ kunnen gaan. CrossKids is verdeeld in drie groepen: de kinderen uit basisschool groep 0,1 en 2, uit groep 3,4 en 5 en de kinderen uit groep 6,7 en 8 gaan daar op hun eigen niveau aan de slag. Hun programma bestaat in het algemeen uit een bijbelvertelling, bidden, zingen, kringgesprek, knutselen of spel. Aan het einde van de dienst komen de kinderen van de CrossKids weer terug in de kerkzaal om samen met hun ouders het slot van de dienst mee te maken en de zegen te ontvangen.

De basisschoolkinderen gaan naar de CrossKids, verdeeld over 3 groepen:

CrossKids 1 in de Europazaal (groep 0, 1 en 2), CrossKids 2 (groep 3, 4 en 5) en CrossKids 3 (groep 6, 7 en 8) in het zalen centrum boven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: crosskids@baptisten-dordrecht.nl