Kinderen hebben een zeer speciale plaats bij God. In de Bijbel staat er zelfs geschreven: “Wie niet wordt als de kinderen zal het koninkrijk Gods zeer zeker niet beërven.”