De jeugd is niet alleen de toekomst van de kerk, zij vormt ook nu al de kerk. Wij vinden het belangrijk dat onze opgroeiende jeugd zich thuisvoelt in de gemeente en dat ze samen met hun leeftijdsgenoten een leuke en leerzame tijd beleven. Geloven is niet vanzelfsprekend, ook niet als je door je ouders christelijk bent opgevoed. Je wilt je eigen afweging maken, is het geloof een last of iets dat je leven verrijkt? Wij willen jongeren helpen om een verantwoorde keuze voor het christen-zijn te maken. Wij zijn blij met alle jongeren die we in ons midden hebben en willen er ook naar streven dat zij de ruimte krijgen om zelf hun inbreng te geven, ook in onze diensten.

Voor de onderlinge contacten zijn er drie jeugdgroepen gevormd, voor jongeren in verschillende leeftijdsfasen. In het algemeen houden zij zich bezig met discussie, bijbelstudie, bidden en het uitwisselen van ervaringen. Ook besteden ze veel tijd aan gezamenlijk eten, feesten, uit gaan, op kamp gaan, films draaien, spelen en bezoeken van bijvoorbeeld de EO jongerendag.

De Tussenjeugd (TJ) is de groep voor tieners van 12 tot 15 jaar.
Zij komen bij elkaar in de kerk op zondag van 19:00 tot 21:00 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: tj@baptisten-dordrecht.nl