Onze diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur. Het doel van onze diensten is om samen God te zoeken en te eren. Wij willen Hem danken voor alles wat Hij ons geeft. We doen dat door samen te zingen, te bidden, te danken, te delen en door de verkondiging vanuit het Woord van God.

Wij streven ernaar dat het evangelie op een verstaanbare wijze wordt gebracht zodat het mensen aanspreekt en uitnodigt om te leven met God. Bovendien heeft de dienst een bemoedigende en samenbindende werking: een tijd apart gezet voor God en Zijn gemeente. De diensten duren doorgaans anderhalf uur.

Er is elke zondag wel weer iets bijzonders te beleven en of te delen. Behalve de voorganger werken ook anderen mee aan de diensten, voor én achter de schermen. Het zingen wordt begeleid door een breed samengestelde zang- en muziekgroep. Wij zingen uit de bundel ‘Liederen voor de Gemeentezang’ en uit de bundel ‘Opwekking’. Het is een combinatie van stijlen, wat kenmerkend is voor onze veelkleurige gemeente.

Van tijd tot tijd zijn er speciale ‘gastendiensten’ die erop gericht zijn op een begrijpelijke en aansprekende wijze het evangelie voor het voetlicht te brengen, door drama, projectie via de beamer en een duidelijke en krachtige verkondiging. Tegelijkertijd streven we ernaar dat al onze diensten geschikt zijn om vrienden of familie mee naar toe te nemen die belangstelling hebben voor het christelijk geloof.

De eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is een symbolische maaltijd waarbij wij als gelovigen brood en beker delen. Deelname aan de viering van de Maaltijd van de Heer is voor ieder die Jezus Christus belijdt als zijn persoonlijke Redder en Heer. Tevens is het van belang dat men in vrede leeft met zijn naaste en met de eigen kerk of geloofsgemeenschap.