Wat we allemaal doen vanuit onze gemeente? Van alles.

“Gemeente zijn” doen we niet alleen op zondag tijdens de dienst, maar door de hele week.
Er zijn activiteiten die zich wel specifiek toespitsen op de zondagsdiensten. Zoals de liturgen, beamer- en geluidsteam, muziekgroep en zangers, gastenteam, zondagschool, creche, enz.
Maar daarnaast zijn er verschillende “werkgroepen” en activiteiten die juist ook op een andere manier en tijd actief zijn. Zoals de kringen, evangelisatie, zending, gebedsgroep, jeugd, … noem maar op.
Hier kunt u van alles lezen over de verschillende activiteiten die er op zondag en gedurende de rest van de week zijn.