Aan het begin van 2021 kijkt de raad terug op 2020. Wat hebben we als gemeente gedaan, en wat ging door corona anders dan gepland?

Tijdens de eerste lockdown in maart werd de coronacommissie gevormd. Corona heeft de raad afgelopen jaar veel tijd en energie gekost. We hebben snel en zeer ingrijpend moeten schakelen en allerlei maatregelen moeten nemen. We zijn dankbaar voor de vele gemeenteleden die zich zonder klagen inzetten om ervoor te zorgen dat het maximale mogelijk was in moeilijke omstandigheden.

Door corona is de raad sneller gaan nadenken over een “hybride kerk”, waarbij fysieke en digitale communicatievormen elkaar versterken. Onze nieuwe website, waarop we veel meer mogelijkheden tot contact hebben, krijgt verder vorm. Een aantal betrokkenen is er hard mee aan de slag. Verder zagen we in 2020 de Omgang steeds mooier worden.

We kregen in 2020 drie nieuwe raadsleden: Wim, Linda en Mathijs. Daarnaast zwaaiden drie raadsleden af: Andre, Patrick en Marjo. Loes loopt momenteel mee als stagiair bij de raad om te kijken of het raadswerk wat is voor haar. We zijn erg dankbaar voor ieders inzet.

Verder zijn we dankbaar voor onze stagiair Bert die ons aan het denken heeft gezet over hoe onze gemeente functioneert. Ook is er dankbaarheid voor de fusie UNIE-ABC, die steeds meer vorm krijgt. Een andere reden tot dankbaarheid: het was mooi om te zien dat deze coronatijd de samenhorigheid versterkte. Zo is het kringenwerk enorm gegroeid en kwamen er online kinderdiensten. Grote uitdagingen maakten misschien wel het beste in ons wakker.

Maar natuurlijk was 2020 ook een zwaar jaar. Er waren veel overlijdens en gezondheidszorgen in de gemeente. Door hun leeftijd greep het overlijden van twee jongeren uit de gemeente ons nog meer aan. We kunnen de impact van corona op ons allemaal ook niet overschatten. Het relativeert ons eigen kunnen en bepaalt ons tegelijk bij de ontferming van God.

Namens de raad wens ik iedereen Gods zegen voor 2021.

Harm-Jan Klein,
Voorzitter