Niet-essentiële winkels, musea, theater, bibliotheken, sportscholen enz. zijn sinds 14 januari allemaal dicht tot minstens 19 januari. Kerken worden niet genoemd in de maatregelen die worden genomen. Toch willen we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van besmettingen. Dit heeft ons doen besluiten, opnieuw met pijn in het hart, maar met de gedachte dat we als christenen opgeroepen zijn om zorgvuldig met onze naasten om te gaan, dat we per direct tot in ieder geval 19 januari geen bezoekers meer toe laten in de kerkdiensten. Dit is ook een van de aanbevelingen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (1).

We maken wel livestreamdiensten voor de zondagen, de kerstavond en kerstmorgen. Ook de kidslivestream gaat door. Alle andere activiteiten: kringen, jeugdwerk, Open Kerk, maar ook de geplande
kerstactiviteiten voor de buurt kunnen in deze periode niet in het kerkgebouw plaatsvinden.

We realiseren ons dat dit, na de afkondiging van de lockdown een besluit is dat je liever niet had gehoord. Merk je dat dit je te veel wordt, wil je hierover praten met iemand? Blijf er niet mee rondlopen! Het pastoraat en ook de raadsleden willen er voor je zijn. Je mag tegen ons klagen en mopperen en je mag je frustratie en verdriet delen. Daar zijn we ook kerk voor. Neem gerust contact met ons! Misschien kunnen we naast luisteren ook meedenken over een oplossing: secretaris@baptisten-dordrecht.nl of pastoraat@baptisten-dordrecht.nl

Als je juist in deze periode gezegend bent met wat extra veerkracht… wil je dan ook omzien naar de mensen uit de gemeente en je omgeving die moeite hebben met deze decembermaand? De ouderen, de zieken, de mensen die niemand thuis hebben om tegen te praten? Maar misschien ook wel de mensen wiens baan onzeker is, of die het niet meer trekken om weer online-onderwijs in huis te hebben.

Laten we in deze beproeving putten uit het voorbeeld van Jezus Christus, die omzag naar de mensen die zich moe, verdrukt en uitgeput voelden. Bel elkaar, stuur een appje, voer een gesprekje op de stoep, kijk in beperkt gezelschap samen de livestreamdienst, ga op bezoek, of breng een kaartje langs. Van de kerkvader Augustinus (354-430) is de uitspraak: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden….” Willen jullie meebidden voor de stad, ons land en onze wereld? En voor onze kerk? Wij bidden dat Gods licht in deze donkere tijd zal schijnen!

(1) Een samenwerkingsverband van christelijke kerken en joodse gemeenschappen die de gemeenschappelijke belangen bij de Overheid behartigt