God schiep een prachtige aarde. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over het vervolg: over onze zorg voor en omgang met de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering? 

Graag nodigt MissieNederland je uit om daar verder over na te denken op woensdag 8 mei tijden de collegedag Ecologische Gerechtigheid in Hilversum. Deze conferentie staat niet op zichzelf. Sinds een aantal jaren faciliteert MissieNederland de bezinning op Integral Mission in een learning & blessing community. Dit doen ze door middel van voorgangersreizen naar Oeganda, werkconferentie en collegedagen. 

De collegedag Ecologische Gerechtigheid is bedoeld voor predikanten, kerkleiders en studenten die de krachtige boodschap van het evangelie voor de schepping willen (her)ontdekken. Je wordt geprikkeld in je denken en gaat met vakgenoten in gesprek over de toepassing van de thematiek in het dagelijks functioneren van de kerk. Met medewerking vanDave Bookless, dominee in Londen en theoloog bij A Rocha, en Ruth Valerio, theoloog en directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK.

Informatie
Datum en tijd: 8 mei, van 9:00- 17:00 uur 
Locatie: EO Kapel, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC, Hilversum   
Kosten: € 37,50 per persoon, studentenprijs: € 17,50 

Aanmelden: www.tear.nl/collegedag

 De collegedag is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met A RochaEOGroeneKerkenactieMicha Nederland en MissieNederland