Zoals elk jaar zal ook dit jaar de kerk open zijn in de laatste week voor Pasen. Overdag om zelf een moment van bezinning te kunnen vinden en vanaf 19:30 uur zal er een korte dienst zijn waarin we stil willen staan bij het lijden van Jezus.

Het thema van deze week sluit aan bij het thema van The Passion, Je bent niet alleen. Jezus heeft in grote eenzaamheid zijn roeping moeten volbrengen. Hij werd niet begrepen door zijn vrienden, zijn vijanden en zijn familie. Een eenzaam bestaan dat het lijden misschien nog wel groter maakte… En toch heeft Jezus het niet alleen gedaan. In de aardse eenzaamheid zocht hij Hemelse steun. Op alle dagen, behalve de donderdag, staan wij hier bij stil. We hopen u te kunnen ontmoeten tijdens deze avonden en zo samen toe te mogen leven naar het Paasfeest waar we stil staan bij het feit dat we niet alleen zijn!